Productes

Forjats

 • Forjats – Estructura
 • Ferro elaborat, ferralla montada, formes i negatius...
 • Prefabricats de formigó: bigues, bovedilles, casetons...

Forjats
 • Forjats
 • Forjats

Ceràmica tradiccional

 • Obra vista, gero, totxana, tabiqueria, teules, cobertes, encadellat, monocapa, façana ventilada, pedra natural, formigó polimèric, aïllants, portes metál.liques...

Ceràmica tradiccional
 • Ceràmica tradiccional
 • Ceràmica tradiccional
 • Ceràmica tradiccional
 • Ceràmica tradiccional

Material d'unió

 • Formigó
 • Materials d’unió, ciment, morter, formigó, morter tècnic, morter reparador, guix, àrid...
 • Paviments, revestiments, parquet, microciment

Material d'unió
 • Material d'unió
 • Material d'unió
 • Material d'unió

Eines per a la construcció

 • Ferreteria, eines per a la construcció

Eines per a la construcció
 • Eines per a la construcció
 • Eines per a la construcció
 • Eines per a la construcció
 • Eines per a la construcció

Mobiliari per a la cuina

 • Mobles de cuina, complements, taules, cadires..

Mobiliari per a la cuina
 • Mobiliari per a la cuina
 • Mobiliari per a la cuina
 • Mobiliari per a la cuina
 • Mobiliari per a la cuina

Mobiliari per al bany

 • Mobles de bany, mampares, sanitaris, aixetes, accessoris

Mobiliari per al bany
 • Mobiliari per al bany
 • Mobiliari per al bany
 • Mobiliari per al bany
 • Mobiliari per al bany

Sanitaris

 • Sanitaris

Sanitaris
 • Sanitaris
 • Sanitaris
 • Sanitaris
 • Sanitaris

Aixetes

 • Aixetes

Aixetes
 • Aixetes
 • Aixetes
 • Aixetes
 • Aixetes